Torre dels Moros

La Torre dels Moros és una antiga torre militar que podia haver format part d’un recinte fortificat.

La Torre dels Moros és una antiga torre militar que podia haver format part d’un recinte fortificat. No se’n té la datació exacta, tot i que es podria datar de la fi del segle XVI, coincidint amb les incursions dels hugonots a Andorra.

Segons la gent d’abans, quan una cosa  era molt antiga i desconeixien el seu origen, era “dels temps dels moros”, d’aquí el seu nom. L’església de Sant Romà és romànica i es podria datar d’aquella època, però el 1278 i 1288 se signen els pariatges, que prohibeixen erigir cap castell i ordenen enderrocar els existents.
Per tant, no se’n coneix la data exacta. Era una torre habitada i en destaca la pica per rentar els plats, amb obertura exterior; les espitlleres de defensa, que servien per disparar projectils; i a dalt, sota de la coberta (avui desapareguda), els matacans destinats a defensar la torre en cas d’atac.

El color rogenc que presenten els murs interiors són testimoni d’un incendi que va patir. Es pot pujar fins dalt i gaudir d’una magnífica vista del poble, de la vall i del camí ral que va direcció França.

Tot l'any