Sant Romà de Vila

Sant Romà de Vila és una església d’origen romànic, reformada i restaurada durant els segles XIX i XX

Sant Romà de Vila és una església d’origen romànic, reformada i restaurada durant els segles XIX i XX. Actualment, l’absis és quadrangular, però a la part exterior encara es pot veure la base de l’absis semicircular romànic. A la paret de ponent té un petit campanar d’espadanya. A l’interior es pot admirar una reproducció de la taula d’altar policromada de l’església, l’original de la qual, del segle XIII, es pot veure a Barcelona, al Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Els muntants, decorats amb motius vegetals i geomètrics, serveixen de suport a tres taules: la frontal representa la Maiestas Domini, flanquejada pel tetramorf i per quatre parelles d’apòstols, i a les laterals es pot veure l’Assumpció de Maria i tres apòstols més.

Tot l'any