Colomers de Rossell i de Cotxa

Els colomers de torre van esdevenir un model constructiu característic dins de l’arquitectura vernacular entre els segles XVI i XVIII

Els colomers de torre van esdevenir un model constructiu característic dins de l’arquitectura vernacular entre els segles XVI i XVIII. Estaven destinats a la cria de coloms domèstics, i es poden trobar tant a tocar de la casa com al centre d’algun prat proper.

La cria de coloms tenia dues finalitats, d’una banda, el consum d’aquestes aus com a part de la dieta alimentària i, de l’altra, l’aprofitament dels seus excrements, la colomassa, com a abonament natural. No totes les cases tenien colomer.

En algunes estava integrat a l’habitatge o a l’era, amb forats oberts a la façana, i eren poques les cases que disposaven d’un colomer de torre, que, a banda de les funcions esmentades, constituïa un element de prestigi: gairebé tots eren propietat de les pairalies és fortes econòmicament.
El colomer està encarat al sol i té dos llosadets, entre els quals hi havia una llosa amb forats suficientment grans perquè hi passessin els coloms i no així aus rapinyaires. També sobresurten una sèrie de lloses als quatre murs. Eren per evitar que els animals reptadors o rates poguessin accedir a menjar-se els coloms.

Dins els murs d’aquests colomers hi ha els forats on els coloms niaven. El colomer de Cotxa està declarat bé d’interès cultural.

Tot l'any