Hotel Griu

L’hotel Griu està situat al poble d’Encamp, a la parròquia del mateix nom. Ofereix 44 habitacions funcionals equipades amb televisió i Internet.

L’hotel està adaptat per a persones amb discapacitat. Entre els seus serveis i instal·lacions, l’hotel compta amb salons privats, sala de reunions, sala de televisió, sala de lectura i connexió Wi-Fi a Internet gratuïta. El seu restaurant està obert per sopar, també hi ha una cafeteria i un bar.
L’hotel es troba en un entorn natural, a 5 minuts del Funicamp, que permet ascendir a les pistes d’esquí de Grandvalira, sector Encamp. Aquest establiment no admet animals de companyia.

Serveis

  • Bar

  • Cafeteria

  • Internet/WIFI

  • Restaurants

  • Sala de lectura

  • Sala de reunions